Kyrkja i Masfjorden

Kommunen og kyrkja er likevel to heilt ulike institusjonar der bl.a. kyrkja har eit sjølvstendig arbeidsgjevaransvar for sine tilsette. Dette kjem mellom anna til uttrykk i at kommunen har si heimeside, og kyrkja si.
Det er fem kyrkjevigde bygg i Masfjorden kommune:

  • Fjon fjellkyrkje
  • Frøyset kyrkje
  • Granneheimen
  • Sandnes kyrkje
  • Solheim kyrkje

Meir informasjon om kyrkja finn du på kyrkja si eiga heimeside: http://masfjorden.kyrkja.no.


Sist oppdatert: 18.01.2019
Publisert: 18.01.2019