HjemKultur og fritidIdretts- og fritidsanleggNordbygda sentralidrettsanlegg

Nordbygda sentralidrettsanlegg

Oversiktsbilete av Nordbygda sentralidrettsanlegg

Nordbygda sentralidrettsanlegg omfattar desse anlegga:

Grasbane, friidrettsbane, treningsfelt for kunstgras og garderobebygg/klubbhus.
Anlegget er også det einaste i kommunen med naturgrasbane.

Masfjorden kommune står som eigar av anlegget men har inngått ein avtale med Masfjord fotballag om drift og vedlikehald av heile anlegget.

Frå 2022 vert det arbeidd med oppgradering av anlegget: bedre tilkomst, parkeringsplass, nytt lysanlegg, kunstdekke på løpebaner mm. 


Fotballaget har også høve til å leige ut bygget til arrangement.

Kontaktperson og leiar for Masfjord fotballag: Arild Haugsvær: 995 33 870

 

 

Tekst: Frode Vee-Haugen
Foto: Frank Kvinge


Sist oppdatert: 19.09.2022
Publisert: 05.11.2018