HeimKultur og fritidIdretts- og fritidsanleggNordbygda sentralidrettsanlegg

Nordbygda sentralidrettsanlegg

Oversiktsbilete av Nordbygda sentralidrettsanlegg

Nordbygda sentralidrettsanlegg omfattar desse anlegga:

Grasbane, friidrettsbane, treningsfelt for kunstgras, sand-vollyballbane og garderobebygg/klubbhus.
Anlegget er også det einaste i kommunen med naturgrasbane.

Masfjorden kommune står som eigar av anlegget men har inngått ein avtale med Masfjord fotballag om drift og vedlikehald av heile anlegget.  Noverande driftsavtale gjeld for 2017 – 2019

Idrettsanlegget har ei banenemnd som tek seg av det daglege vedlikehaldet. Risnes I.L., Idrettsrådet i Masfjorden samt Masfjorden kommune har møterett. Banenemnda rapporterer årleg til kommunen.

Fotballaget har også høve til å leige ut bygget til arrangement.

Kontaktperson og leiar for Masfjord fotballag: John Torsvik, tlf. 90089470

 

 

Tekst: Frode Vee-Haugen
Foto: Frank Kvinge


Sist oppdatert: 26.04.2019
Publisert: 05.11.2018