HeimKultur og fritidKulturvern, museum og samlingarMasfjorden gards- og ættesoge - webversjon

Masfjorden gards- og ættesoge - webversjon

Gardsmiljø på Nordkvingo

Kommunen har tidlegare publisert ein redigerbar internett-versjon av gards- og ættesoga frå Masfjorden. Dette har vore ei svært populære nettside, men er til no ikkje lagt over på same nettsideformat som kommunen si heimeside.

Masfjorden gards- og ættesoge er lagt ut på ei eiga adresse : www.masfjordsoga.no

Som tidlegare vil det vere mogleg å sende inn rettingar og oppdateringar av informasjonen som ligg ute på gards- og ættesoga.

Rettingar, oppdateringar og feil kan meldast til denne e-postadressa. Hugs alltid å opplyse om kva gards- og bruksnummer endringa/oppdateringa gjeld.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 24.10.2018