Gulen og Masfjorden Utvikling

Kontaktinformasjon for Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Ragnhild Undertun, dagleg leiar,
Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra,
e-postadresse; ragnhild@gmu.no
Mobiltefon: 90142025
Heimeside: www.gmu.no

 

Gulen og Masfjorden Utvikling (GMU) arbeider for næringsutvikling i kommunane Gulen og Masfjorden. Selskapet er kommunane si førstelineteneste innan dette arbeidet, og skal mellom anna hjelpa nyetablererar med søknadar og ledig næringsareal. I tillegg vert det arbeidd med ulike prosjekt som kan føra til nye arbeidsplassar til dømes i industrien, og med å få folk til å flytta til regionen.

GMU har ei eiga nettside for næring i Gulen og Masfjorden: www.gmu.no


Sist oppdatert: 14.11.2018
Publisert: 12.10.2018