HeimNæring og landbrukLandbruk, natur og miljøFelle eller skjere ned tre på kommunal grunn

Felle eller skjere ned tre på kommunal grunn

Dersom du er nabo til tre som du synes er til skade eller ulempe for deg, kan du søkje om å få fjerna eller skjere ned trea. Søknaden vert vurdert ut i frå Naboloven.

Ulovlig felling av tre kan bli meldt til politiet, og  vi kan krevje gjenplanting eller erstatning.

Slik søkjer du

1)Skriv ein grunngjeven søknad

2) Legg ved relevant dokumentasjon.

3) Skriv om du ønskjer å felle eller skjere treet for eiga rekning. Arbeidet skal i så fall skje utan ansvar for kommunen.


Sist oppdatert: 06.11.2018
Publisert: 06.11.2018