Landbruk

Hovudoppgåver for landbrukstenesta

  • Jord- og skoglovsaker
  • Konsesjonssaker
  • Tilskotsforvaltning
  • Viltforvaltning
  • Innlandsfiskeforvaltning
  • Bygdeutvikling (BU-midlar)

Kva du kan få hjelp til

  • Hjelp/rådgjeving i faglege spørsmål om jord- og skogbruk.
  • Søknadsskjema og hjelp til utfylling når det gjeld tilskotsordningar i jord-, skogbruk og binæringar.
  • Søknadsskjema og hjelp til utfylling i samband med konsesjon, eigenerklæring ved konsesjonsfritak m.m.
  • Rettleiing innan vilt-, fiske og utmarksforvaltning.

Treng du landbruksvikar

Kontakt Ytre Sogn og Sunnfjord landbrukstenester (www.yssl.no)

Handbok for bonden

Fylkesmannen i Hordaland har laga ei handbok for bonden som tek for seg; Lovar og reglar, etablering, samdrift, tilskot, miljøtiltak, praktikantar, pensjon, erstatningsordningar. Handbok for bonden: www.regjeringen.no

Her kan du sjå aktuelle kurstilbod: www.landbrukskurs.no/


Sist oppdatert: 14.11.2018
Publisert: 24.04.2018