Psykisk helse

Masfjorden kommune har eit lågterskeltilbod for psykisk helse. Dette omfattar alle som bur i kommunen, uansett alder. Elevar eller deira pårørande er difor velkomne til å ta kontakt. 

Ein kan lese meir om tilbodet ved å peike og klikke her.


Sist oppdatert: 19.11.2018
Publisert: 19.11.2018