Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon, oppvekstleiar

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar
Telefon 56 16 62 41
Post- og besøksadresse:
Kommunehuset, 
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Kontaktinformasjon Matre skule

Post- og besøksadresse :
Matre 6
5984 Matredal

Telefon : 56 16 61 50
E-post : matre.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :
Tone Hatlem, rektor
Tlf: 56166152
E-post : tone.hatlem@masfjorden.kommune.no
Liv Brekke, undervisningsinspektør
E-post : liv.brekken@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Nordbygda skule

Post- og besøksadresse:
Fensfjordvegen 494,
5986 Hosteland
Telefon : 56 16 64 00

E-postadresse: nordbygda.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette:
Geir Follesø, rektor
E-postadresse: geir.folleso@masfjorden.kommune.no
Anita Hjartholm, undervisningsinspektør
E-postadresse: anita.hjartholm@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Sandnes skule

Heimeside (www.sandnesskule.no)

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2634
5981 Masfjordnes
Telefon : 56 16 63 60
E-post: sandnes.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :

Renée Kårtveit, rektor
E-post : renee.kartveit@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 06.11.2018
Publisert: 12.06.2018