Skulefritidsordninga (SFO)

Masfjorden kommune har etablert skulefritidsordning på kvar av dei tre skulane våre.

Kontaktinformasjon, oppvekstleiar

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar
Telefon 56 16 62 41
Post- og besøksadresse:
Kommunehuset, 
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Kontaktinformasjon Matre SFO

Post- og besøksadresse :
Matre 6
5984 Matredal

Telefon : 56 16 61 50

Kontaktinformasjon tilsette :
Berit Solheim, leiar SFO
E-post : berit.solheim@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Nordbygda SFO

Post- og besøksadresse:
Fensfjordvegen 474, 5986 Hosteland

Telefon : 56166400, mobil: 94506945

Kontaktinformasjon tilsette :
Margun Sleire, leiar SFO
E-post : margun.sleire@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Sandnes SFO

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2634
5981 Masfjordnes

Telefon : 56 16 63 60

Kontaktinformasjon tilsette :
Margrethe Nordland, leiar SFO
E-post : margrethe.nordland@masfjorden.kommune.no

Opningstider og søknadsskjema

Skulefritidsordninga har ope heile året, med unntak av heilagdagar, ei veke om sommaren og på skulen sine planleggingsdagar.

Søknad om opptak, endring eller utmelding i SFO

Skulefritidsordinga har fast opptaksdato for neste skuleår, sett til 1. mars, men det er også mogleg å søkje andre tider på året. Elektronisk søknadsskjema:

Søknadsskjema - ny plass, endring eller utmelding (skjema.kf.no)

Avgjerda er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldre/føresette har klagerett på vedtaket. Ein kan då nytte kommunen sitt skjema for klage på vedtak (skjema.kf.no)

Vedtekter for skulefritidsordninga

Vedtekter for SFO vedteke av kommunestyret den 21.09.17 (pdf)

Betalingssatsar for SFO
Foreldrebetaling SFO 2020 gjeld frå 01.04.2020
Opphald til og med 5,9 timar per veke kr. 580
Opphald 6,0 - 9,9 timar per veke kr. 1 150
Opphald 10,0 - 13,9 timar per veke kr. 1 590
Opphald 14 timar per veke og meir kr. 2 310
   
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %
Merk at ved utrekning av søskenmoderasjon er søsken i barnehagen med i rekningsgrunnlaget. 
Foreldrebetaling SFO 2018 gjeld frå 01.04.2019 til 31.03.2020
Opphald til og med 5,9 timar per veke kr. 562
Opphald 6,0 - 9,9 timar per veke kr 1 114
Opphald 10,0 - 13,9 timar per veke kr 1 540
Opphald 14 timar pr, veke og meir kr 2 238
   
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %
Søknad om redusert foreldrebetaling

I fylgje SFO-vedtektene er det også høve til å søke om redusert foreldrebetaling i SFO.

Det kan du gjere på same elektroniske skjema som for barnehagen.

Ingen hushald skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO- /barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO


Sist oppdatert: 11.11.2020
Publisert: 12.06.2018