God jul og godt nyttår frå kulturskulen

Året 2020 vart eit annleis år. Trass mange utfordringar har ein likevel greidd å oppretthalda eit visst aktivitetsnivå. Men me veit mange har sakna alle små og store speleoppdrag elevane vanlegvis har. No ser me framover.

Kulturskulen ønskjer elevar, foreldre, tilsette og alle gode samarbeidspartnerar ei god jul og eit godt nytt år!

 

Helsing kulturskulen


Sist oppdatert: 07.12.2020
Publisert: 07.12.2020