Teaterframsyning av "Gubben og katten"

Tid: Søndag 27. januar, Nordbygda skule kl. 1800

Billett kr. barn 50/vaksne 100 /familie 200

Sjå pdf-plakt for arrangementet

Velkomne, alle!

 

 

Tekst: Frank Kvinge, kulturskulerektor/fagleiar kultur


Sist oppdatert: 15.02.2019
Publisert: 23.01.2019