Vaksenopplæring

Masfjorden kommune tilby kurs og opplæring for vaksne som har lovheimla krav om det. Dette kan gjelde vaksne innvandrarar, og det kan gjelde vaksne personar som av ulike grunnar ikkje har dokumentert eksamen på grunnskulenivå.

Kontaktinformasjon, oppvekstleiar

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar
Telefon 56 16 62 41
Post- og besøksadresse:
Kommunehuset, 
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Kontaktinformasjon for vaksenopplæringa

Dorte Rømsing - tlf. 56166362 eller 95247363
dorte.romsing@masfjorden.kommune.no

eller Masfjorden kommune tlf. 56166200

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Har du rett til-/ eller trong for opplæring, ta kontakt med Dorte Rømsing tlf. 95247363  dorte.romsing@masfjorden.kommune.no, eller Masfjorden kommune tlf. 56166200

Opportunity for a course in Norwegian for adult immigrants
Get in touch with Dorte Rømsing tlf. 56166362 eller 95247363   dorte.romsing@masfjorden.kommune.no   

Grunnskule for vaksne

Personar som av ulike årsaker ikkje har fått høve til å ta grunnskuleeksamen tidlegare, eller ut frå spesialpedagogiske omsyn kan ha rett til slik opplæring, kan ta kontakt med Dorte Rømsing tlf. 56166362 eller 95247363, dorte.romsing@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 12.04.2021
Publisert: 01.06.2018