Forvaltningsplan for gås til høyring

TU (Teknisk Utval) godkjente i møte den 19.03.2019 at planen vert lagt ut til offentleg høyring i medhald av forvaltningslova.

Forvaltningsplanen for gås i Masfjorden 2019 - 2024 ligg ute på høyring frå: 28.03 – 26.04.2019

Det er ynskjeleg at eventuelle merknadar vert sendt til kommunen innan 4 veker(26.04.2019)

Saksdokument(pdf) til planframlegget som er også lagt ut i sentralen på kommunehuset:

Framlegg til forvaltningsplan
Saksframlegg
NNI-rapport

Høyringsuttalen kan du sende inn på elektronisk skjema til kommunen.

Dersom du har spørsmål i saka kontakt landbruksrettleiar Ottar Myrtveit tlf. 56166272

 

Tekst: Ottar Myrtveit, konsulent


Sist oppdatert: 27.03.2019
Publisert: 27.03.2019