HjemPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarAktuelle høyringarHøyring om endra anleggskonfigurasjon på lokalitet i Duesund

Høyring om endra anleggskonfigurasjon på lokalitet i Duesund

Det er ikkje søkt om endring i maksimal lovleg biomasse. Anlegget slik det ligg i dag er ikkje plassert i høve akvakultur-registeret og selskapet ønskjer no at den faktiske plasseringa vert godkjent. Det vert også søkt om å få ein ekstra rund flytekrage i sørvest. Anlegget ligg innafor Masfjorden kommune sin nye arealplan (2018 – 2030) vedteke 09.05.2019.

For meir informasjon vert vist til søknaden. Søknaden er også lagt ut for gjennomsyn på kommunehuset, Masfjordnes, i  tida 18.06 – 16.07.2019.

Kontaktperson: Roald Kvingedal, e-post: roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Saksdokumenta i pdf-versjon:


Sist oppdatert: 19.06.2019
Publisert: 19.06.2019