HjemPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarAktuelle høyringarInterkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland – 3. gongs høyring

Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland – 3. gongs høyring

Det er mindre endringar av forslaget som var til 2. gongs høyring (2GH). Dokumenta – «Saksutgreiing» og «3GH Arealendringar» - gir oversikt over endringane i høve til 2GH.

 

Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap utarbeidd eit forslag til interkommunal plan for sjøareala i kommunane, jf.  plan og bygningslova (pbl.) §§9-1, 9-2 og 9-3. Det interkommunale planutvalet (IKPU) har fått mynde til å sende planen ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen bygger på rammene i planprogrammet som vart vedteke av IKPU juni 2021 og det som var på 2. gongs høyring.

 

Planområdet omfattar sjøareala i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal. Planområdet gjeld berre sjøområda. Det vil seie frå flomålet i elveosar, vassflata, vassøyla ned og sjølve sjøbotn. Avgrensing ut i sjø er 1 nautisk mil utanfor grunnlinja og etter rammene elles i hamne- og farvannslova.

 

Dette er ein arealplan for sjøareala over kommunegrensene og skal sikre langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i sjøområda. Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

 

Alle innspel skal merkast -  «Høyring Interkommunal plan sjøareal 3GH» (skriv i emnefeltet i epost) – og sendast til post@regionnordhordland.no  innan 14 august.


Dokumenta finn ein ved å gå inn på følgjande lenke:

3. gongs begrensa høyring og offentleg ettersyn - Planforslag for Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland - Region Nordhordland


Sist oppdatert: 29.06.2023
Publisert: 29.06.2023