HjemPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarAktuelle høyringarHøyring om strategiplan 2020 - 2023 for bruk av landbruksmidlar i Masfjorden kommune

Høyring om strategiplan 2020 - 2023 for bruk av landbruksmidlar i Masfjorden kommune

Fylkesmannen overfører oppgåver til kommunane med utarbeiding av tiltaksstrategi for kommunen sin bruk av landbruksmidlar. Høyringsfristen til kommunen er 25.04.2020

Strategiplan er også lagt ut for gjennomsyn  i kommunehuset på Masfjordnes i  tida 25.03 - 25.04.2020.

Strategiplan 2020 - 2030 for bruk av landbruksmidlar (pdf)

Høyringsfristen er 25.04.2020

Kontaktperson: Ottar Myrtveit, e-post: ottar.myrtveit@masfjorden.kommune.no.
Høyringsuttale skal sendast på elektronisk skjema som du finn på heimesida til kommunen under skjema og digital post.
Alternativt til post@masfjorden.kommune.no.


Sist oppdatert: 25.03.2020
Publisert: 25.03.2020