Kommunalt planregister

Logo for planregisteretMasfjorden kommune sine arealplanar kan ein sjå i innsynsløysinga i Nordhordlandskartet.

Plandokumenta er tilgjengelege i planregisteret som er lenka til Nordhordlandskartet. Her finn ein gjeldande planar og planar under arbeid. Du kjem inn i planregisteret ved å klikke på denne lenka.

 

Visningsfelt i planregisteret


Sist oppdatert: 10.11.2020
Publisert: 16.08.2018