Ordførar og varaordførar

Kontaktinformasjon for ordførar og varaordførar

Karstein Totland er den øvste politiske leiaren i kommunen

Kontakt ordførar

Karstein Totland, ordførar H - tlf. 56166220, mobil 97733819
(kontorplass på kommunehuset)

Kontakt varaordførar

Torill Torsvik Størkersen, varaordførar Ap - mobil 48033312


Sist oppdatert: 23.11.2018
Publisert: 23.11.2018