Ordførar og varaordførar

Kontaktinformasjon for ordførar og varaordførar

Erlend Kvamsdal er den øvste politiske leiaren i kommunen 

Erlend Kvamsdal, ordførar H - tlf. 56166220, mobil 90109775

(kontorplass på kommunehuset)

Geir Egil Haugsvær, varaordførar Sp - mobil 41329183


Sist oppdatert: 23.11.2018
Publisert: 23.11.2018