Rettleiing for innsyn

Her kan du søke på arkivsak, journalpost og sakshandsamar. Du kan også søke på politikarar og tilsette som er brukarar av saks-/arkivsystemet.

Du kan gå direkte til den enkelte arkivsak og journalpost via postlista.

Det er lagt inn ei forsinking på tre dagar slik at du ikkje vil få opp journalpostar som er nyare enn tre kvardagar.

Bygg-, dele- og oppmålingssaker(GBNR) og plansaker(PLAN)

Desse sakene vil ein ikkje få søketreff på når det er gått meir enn 90 dagar etter at dei er avslutta. Dette er lagt inn som standard for alle kommunane i det regionale Acos Websak-samarbeidet.

Politiske møter

Oversikt over utval, politikarar og tilgang til saker vert lagt inn under politiske møter.

Avdelingsoversikt

Ver obs på at i avdelingsoversikten så er det berre vist oversyn over tilsette i ytre avdelingar som er brukarar av saks-/ arkivsystemet. Det er berre dei som er sakshandsamarar og brukarar av saks-/ arkivsystemet som er med i denne oversikten.

Når du går inn på menyane for post innsyn så går du ut av heimesida og inn på ein servar som er drifta av Acos.


Sist oppdatert: 04.02.2021
Publisert: 03.09.2018