HeimKontaktinformasjonKvelds- og døgnopne hjelpetelefonar

Kvelds- og døgnopne hjelpetelefonar

Kvelds- og døgnopne hjelpetelefonar

 • Akutt fare for liv og helse: 113
 • Politiet: 112 - ved akutt hjelp og 2800 ved mindre alvorlege hendingar.
 • Nasjonal legevakt: 116 117 - Dette er eit nasjonalt nummer som set deg over til nærmaste legevakt i ditt område.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Mental helse: 116 123
 • Vold- og overgrepslinja: 116 006 er ei hjelpelinje for deg som opplever vald eller overgrep i nære relasjonar.
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Sjølvskading/sjølvmordsfare: 815 33 300 er ein døgnopen krisetelefon.
 • Røde kors hjelpetelefon: 800 33 331 (opent mellom kl. 14 og 22)
 • Ungdomstelefonen for kjønn og seksualitet: 400 00 777 (opent søndag - torsdag frå kl. 18 til 22)
 • Barnevernsvakta: 404 27 777
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000 - heimeside (hfsm.no)

Sist oppdatert: 30.03.2020
Publisert: 27.03.2020