HjemKontaktinformasjonNummer naudtelefon

Nummer naudtelefon

Viktige lokale eller regionale telefonnummer

Naudetat Telefonnummer
Masfjorden legekontor 56 16 63 00
Nordhordland legevakt 116 117
Nordhordland lensmannskontor 56 35 56 70
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Alarmtelefon for born og unge

116 111

Krisesenteret for Bergen og omegn

55 31 50 50

Mental helse

116 123

Sjølvskading / sjølvmordsfare

815 33 300

Skulle du ha akutt behov for hjelp, kan det vere at du har trong for eitt av dei tre nasjonale naudnumra nedunder. Merk at desse berre skal nyttast i akutte situasjonar!

Nasjonal naudtelefon Telefonnummer
Brann og store ulukker 110
Politi og redning 112
Medisinsk naudnummer / ambulanse 113

Sist oppdatert: 05.04.2022
Publisert: 11.12.2018