Om kommunen

Masfjorden kommune ligg nord-vest for Bergen i Vestland fylke og grensar til kommunane Gulen og Høyanger i nord-vest og kommunane Modalen og Alver i sør-aust.

Tema Tabelldata
Tal innbyggjarar 2. kv 2021 1654 personar
Totalt areal (fastland og øyer) 558 km²
Areal fastland: 544 km²
Areal øyer: 14 km²
Tal øyer: 190
Tal vatn: 310
Areal vatn: ca. 30 km²
Høgste fjell: Storevasseggi (Stølsheimen) 1044 moh
Høgste punkt: Årdalsryggen 1100 moh (Stølsheimen - Høyanger/Masfjorden) 1047 moh

Kommunen er eit eldorado for friluftsinteresserte, med øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode fiske- og jaktvilkår. Kulturlivet er allsidig med svært aktive lag og organisasjonar.

Tenestetilbodet er godt utbygd, og me trur at Masfjorden er ein god kommune å bu i for alle aldersgrupper. I omtalen av avdelingane våre finn du mykje informasjon om kva tenester kommunen tilbyr.


Sist oppdatert: 06.10.2021
Publisert: 06.10.2021