HjemKontaktinformasjonPolitisk leiing og tilsette på kommunehuset

Politisk leiing og tilsette på kommunehuset

Kontaktinformasjon for ordførar og varaordførar

Erlend Kvamsdal er den øvste politiske leiaren i kommunen 

Erlend Kvamsdal, ordførar H - tlf. 56166220, mobil 90109775

(kontorplass på kommunehuset)

Geir Egil Haugsvær, varaordførar Sp - mobil 41329183

Kontaktinformasjon for rådmann

Svein Helge Hofslundsengen, rådmann - telefon 56166215

Sveinung Toft, assisterande rådmann - telefon 56166218

Kontaktinformasjon for rådgjevargruppa

Oddvin Arne Neset, helse- og omsorgsleiar - 56166219

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar - 56166241

Anne Kristin Rafoss, rådgjevar - 56166291

Mary Hope, rådgjevar - tlf. 56166234

Kontaktinformasjon for tenestetorget

Hege Molland Søvik, fagansvarleg arkiv/tenestetorg - tlf. 56166213

Camilla Hjelmeland, kontorfagarbeidar - tlf. 56166200

Kontaktinformasjon for IKT og informasjon

IKT Nordhordland, ikthjelp@iktnh.no - tlf. 53003400

Sigrun Haugsdal Reknes, informasjonskonsulent - tlf. 56166202 

Kontaktinformasjon for frivilligsentralen

Kristin K Rasch, dagleg leiar Masfjorden Frivilligsentral - tlf: 90 10 41 39

Kontaktinformasjon for brann og redning

Lars Jørgen Svendsen, brannsjef - 909 45 169

Kristian S. Kvinge, brannførebyggjar - tlf. 56166200

Brannførebyggjar - tlf. 45316357

Kontaktinformasjon for økonomi og personal

Svein Viktor Ellingbø, økonomi- og personalleiar - tlf. 56166231

Tone Haugsvær, sekretær - tlf. 56166233

Laila Ljøen Reknes, konsulent løn og rekneskap - tlf. 56166232

Erik Klausen, personalrådgjevar - tlf. 56166216

Kontaktinformasjon, oppvekstleiar

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar
Telefon 56 16 62 41
Post- og besøksadresse:
Kommunehuset, 
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Kontaktinformasjon for teknisk, miljø og landbruk

Roald Kvingedal, teknisk sjef - tlf. 56166288

Kjersti Furnes Soltvedt, oppmålingsingeniør - tlf. 56166297

Ottar Myrtveit, konsulent - tlf. 56166272

Liv Oda Dale, konsulent - tlf. 56166292

Jan Kvingedal, avdelingsingeniør - tlf 56166273

Gunnar Molland, driftsteknikar - tlf. 56166281

Kurt Gjerde, fagarbeidar - tlf. 56167300

Steinar Stall, fagarbeidar - tlf. 56166295

Kjetil Fjellby, driftsteknikar - tlf. 99152590

Kontaktinformasjon for kulturskulen

Masfjorden kulturskule
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
Telefon: 56166246
E-post: kulturskulen@masfjorden.kommune.no

Frank Kvinge, kulturskulerektor / fagleiar kultur
Telefon: 97061230
frank.kvinge@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for Fensfjorden PPT

Telefon: 56162000
Postadresse: Sætremarka 2, 5943 Austrheim
E-post: post@austrheim.kommune.no
Eller bruk:
eDialog - sikker innsending av dokument til Fensfjorden PPT (lenke til innlogging)

  • Audhild Kolås, leiar/ pedagogisk- psykologisk rådgjevar
  • Hanne Britt Vikebø, logoped
  • Gro Sandnes, pedagogisk- psykologisk rådgjevar/logoped
  • Erlend Torset, pedagogisk - psykologisk rådgjevar
  • Mariann Litleskare, pedagogisk- psykologisk rådgjevar

Sist oppdatert: 06.06.2023
Publisert: 27.11.2018