HeimKontaktinformasjonPolitisk leiing og tilsette på kommunehuset

Politisk leiing og tilsette på kommunehuset

Kontaktinformasjon for ordførar og varaordførar

Karstein Totland er den øvste politiske leiaren i kommunen

Kontakt ordførar

Karstein Totland, ordførar H - tlf. 56166220, mobil 97733819
(kontorplass på kommunehuset)

Kontakt varaordførar

Torill Torsvik Størkersen, varaordførar Ap - mobil 48033312

Kontaktinformasjon for rådmann

Svein Helge Hofslundsengen, rådmann - telefon 56166215

Sveinung Toft, assisterande rådmann - telefon 56166218

Kontaktinformasjon for rådgjevargruppa

Oddvin Arne Neset, helse- og omsorgsleiar - 56166219

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar - 56166241

Anne Kristin Rafoss, rådgjevar - 56166291

Mary Hope, rådgjevar/særnamnsmann - tlf. 56166234

Kontaktinformasjon, oppvekstleiar

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar
Telefon 56 16 62 41
Post- og besøksadresse:
Kommunehuset, 
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Kontaktinformasjon for kulturskulen

Masfjorden kulturskule
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
Telefon: 56166246
E-post: kulturskulen@masfjorden.kommune.no

Frank Kvinge, kulturskulerektor / fagleiar kultur
Telefon: 97061230
frank.kvinge@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for IKT og informasjon

IKT Nordhordland, ikthjelp@sing.no - tlf. 56192770

Frode Vee-Haugen, informasjonsrådgjevar - tlf. 56166214

Kontaktinformasjon for økonomi og personal

Svein Viktor Ellingbø, økonomi- og personalleiar - tlf. 56166231

Tone Haugsvær, sekretær - tlf. 56166233

Maud Sleire Holmaas, personalkonsulent - tlf. 56166216

Laila Ljøen Reknes, konsulent løn og rekneskap - tlf. 56166232

Kontaktinformasjon for tenestetorget

Hege Molland Søvik, fagansvarleg arkiv/tenestetorg - tlf. 56166213

Camilla Hjelmeland, kontorfagarbeidar - tlf. 56166200

Kontaktinformasjon for teknisk, miljø og landbruk

Roald Kvingedal, teknisk sjef - tlf. 56166288

Kjersti Furnes Soltvedt, oppmålingsingeniør - tlf. 56166297

Ottar Myrtveit, konsulent - tlf. 56166272

Liv Oda Dale, konsulent - tlf. 56166292

Thomas Skår, sakshandsamar - tlf. 56166273

Gunnar Molland, driftsteknikar - tlf. 56166281

Kurt Gjerde, fagarbeidar - tlf. 56167300

Steinar Stall, fagarbeidar - tlf. 56166295

Kjetil Fjellby, driftsteknikar - tlf. 99152590

Morten Flaterås, feiar - tlf. 56166200

Kristian S. Kvinge, feiar - tlf. 56166200

Kontaktinformasjon for brann og redning

Sigvald Kvinge, brannsjef - tlf. 56166180

Kontaktinformasjon for PPT

Berit Louise Bjørnsen, PPT-leiar
Telefon: 952 55 939, E-postadresse

Vertskommuneadresse: Fjaler kommune, Dalstunet 20 - Fjalerhuset, 6963 Dale i Sunfjord.

Organisasjonsnummer 974780143


Sist oppdatert: 20.03.2020
Publisert: 27.11.2018