HeimKontaktinformasjonTilsette i ytre einingar

Tilsette i ytre einingar

Helse, pleie og omsorg

Kontaktinformasjon for heimetenestene

Leiar: Hildegunn Bjånes,
Heimetenesta i Indrefjorden:
Tlf. 56166138 /41614508

Ass.leiar: Siri Kratzmeier,
Heimetenesta Nordbygda
Tlf: 56166566 /41617507

Ass.leiar: Silje Totland,
Heimetenesta på Sørsida
Tlf. 56166275 /48295935

Kontaktinformasjon for helsesjukepleiar og jordmor

Måndag til fredag: klokka 08.00 - 15.00.

Helsestasjonen heldt til på Masfjorden legekontor i Fensfjordbygget.

Besøksadresse:
Fensfjordvegen 615,
5986 Hosteland

Telefon ekspedisjon: 56 16 63 00

Ynskjer du time hos jordmor bed vi om at du ringer Masfjorden legekontor på telefon 56 16 63 00.

Tilsette

Marta Midtbø, leiande helsesjukepleiar
marta.midtbo@masfjorden.kommune.no
Tlf kontor 56 16 63 13
Mobil: 99 52 68 51

Randi Ulvøy, helsesjukepleiar
randi.ulvoy@masfjorden.kommune.no
Tlf kontor: 56 16 63 14
Mobil: 40 80 16 40

Valborg Nes, jordmor (tilsett 20 %, onsdagar)
valborg.nes@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for kommunefysioterapeuten

Trenings- og kontorlokale er lokalisert i kjellaren på Masfjorden sjukeheim på Hosteland,
Hostelandslia 15,
5986 Hosteland.

Kommunefysioterapeut Lene Reigstad Danielsen
Telefon: 56166503 / 47466356

e-post: fysioterapeut@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Masfjorden legekontor

Opningstider : Måndag - fredag kl.09:00 - 15:00.
(I denne tida er legekontoret lokal legevakt.)

Post- og besøksadresse :
Fensfjordvegen 615,
5986 Hosteland.

Telefon : 56 16 63 00
Ringer du utanom opningstid, vil du automatisk verte sett over til Nordhordland legevakt dersom du ynskjer det.

Telefon legevakt : 116 117

e-postadresse : masfjorden.legekontor@masfjorden.kommune.no

Hugs: Ikkje send personsensitive opplysningar på e-post

Kontaktinformasjon for sjukeheimen

Resepsjon :
tlf. 56166500
Ragnhild Skuggedal - tysdag og torsdag
Bente Dagny H. Halland - onsdag og fredag

Leiing pleie- og demensavdelingar :
Marit Andersen Nesse, fagleiar - måndag - torsdag kl. 07:00-15:00
- ansvarleg for personal, oppfølging av pasientar/pårørande og dagleg drift
Ida Tangedal, ass. leiar

Kjøkkenet
Sigrun Irene Lidal, fagleiar
tlf. 56166542

Vaskeri og reinhald
Heidi-Elin K. Andvik,fagleiar 
tlf. 56166547

Kontaktinformasjon for omsorgsbustader

Elin Kjersti Eikemo, leiar PLO-forvaltning, tlf. 56166217

Raghild Skuggedal, konsulent, tlf. 56166222

Kontaktinformasjon psykisk helse

Besøksadresse:
Fensfjordvegen 615, 2. etg.
5986 Hosteland

Postadresse:
Fensfjordvegen 615,
5986  Hosteland.

Dag Haarklau, spesialsjukepleiar
Tlf. 56166324
Dag.Haarklau@masfjorden.kommune.no

Monica Rongved- sjukepleiar
Tlf: 56166322
monica.rongved@masfjorden.kommune.no

 

Kontaktinformasjon ressurssjukepleiarar

Ressurssjukepleiarar er Ingrid Skuggedal og Gunn Andås

Brukarar og pårørande kan ta kontakt med desse via heimetenesta i den delen av kommunen brukaren bur i :

Heimetenesta i Indrefjorden :
Tlf. 56166138 /41614508

Heimetenesta i Nordbygda : 
Tlf: 56166566 /41617507

Heimetenesta på Sørsida :
Tlf. 56166275 /48295935

Undervisning og oppvekst

Kontaktinformasjon for Indre Masfjorden barnehage

Besøks- og postadresse:
Matre 9, 5984 Matredal
Telefon : 56 16 61 30

E-post : indremasfjorden.bh@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :
Styrar Maja Aven Dahle
E-post : maja.a.dahle@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for Nordbygda barnehage

Besøks- og postadresse :
Fensfjordvegen 488, 5986 Hosteland

Telefon: 56 16 64 31

E-post: nordbygda.bh@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :
Styrar Inger Marie Duesund, telefon: 97960211

E-post : inger.marie.duesund@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for Sandnes barnehage

Post- og besøksadresse:
Sandnes barnehage,
Sandnesstykket 1
5981 Masfjordnes

Telefon:
Kontor : 56 16 61 00
Sønnavind : 40 92 47 95
Blesten: 40 92 47 94
Nordavind : 40 92 47 97

E-post: sandnes.bh@masfjorden.kommune.no

Styrar Åshild Skuggedal
E-post : ashild.skuggedal@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Matre skule

Post- og besøksadresse :
Matre 6
5984 Matredal

Telefon : 56 16 61 50
E-post : matre.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :
Liv Øydis Trædal, rektor
E-post : liv.oydis.tredal@masfjorden.kommune.no
Liv Brekke, undervisningsinspektør
E-post : liv.brekken@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Nordbygda skule

Post- og besøksadresse:
Fensfjordvegen 494,
5986 Hosteland
Telefon : 56 16 64 00

E-postadresse: nordbygda.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette:
Geir Follesø, rektor
E-postadresse: geir.folleso@masfjorden.kommune.no
Anita Hjartholm, undervisningsinspektør
E-postadresse: anita.hjartholm@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Sandnes skule

Heimeside (www.sandnesskule.no)

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2634
5981 Masfjordnes
Telefon : 56 16 63 60
E-post: sandnes.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :
Dorte Rømsing, rektor
E-post: dorte.romsing@masfjorden.kommune.no

Renée Kårtveit, undervisningsinspektør
E-post : renee.kartveit@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Matre SFO

Post- og besøksadresse :
Matre 6
5984 Matredal

Telefon : 56 16 61 50

Kontaktinformasjon tilsette :
Berit Solheim, leiar SFO
E-post : berit.solheim@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Nordbygda SFO

Post- og besøksadresse:
Fensfjordvegen 474, 5986 Hosteland

Telefon : 56166400, mobil: 94506945

Kontaktinformasjon tilsette :
Margun Sleire, leiar SFO
E-post : margun.sleire@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Sandnes SFO

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2634
5981 Masfjordnes

Telefon : 56 16 63 60

Kontaktinformasjon tilsette :
Margrethe Nordland, leiar SFO
E-post : margrethe.nordland@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for vaksenopplæringa

Dorte Rømsing, leiar for vaksenopplæringa - tlf. 56166362 / 95247363

Odd Helge Birkestrand, adjunkt - tlf. 48126525

Trude Tynning Nystrand, adjunkt -

Besøks- og postadresse :
Stien 2, 5984 Matredal

Kontaktinformasjon Masfjorden kulturskule

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Telefon : 56166246
Mobil: 97061230
E-post : kulturskulen@masfjorden.kommune.no

Rektor: Frank Kvinge
E-post : frank.kvinge@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Masfjorden idrettsskule

Post- og besøksadresse:
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes

Jon Torstein Bakken, idrettsskuleleiar
E-post : jon.torstein.bakken@masfjorden.kommune.no

tlf. 90 07 01 05

Barnevernstenesta

Kontaktinformasjon for barneverntenesta i Gulen og Masfjorden

Telefon: 57 78 20 60 (måndag til fredag kl. 09-15)

Tilsette i barneverntenesta:

Jane Hesjedal, einingsleiar  
Tlf. 57 78 20 61
E-post: jane.hesjedal@gulen.kommune.no

Kristin Midtgård, kontaktperson
Tlf. 95 03 85 27
E-post: kristin.midtgard@gulen.kommune.no

Ann Helen Engesæter, kontaktperson
Tlf. 94 81 96 97
E-post: ann.helen.engesaeter@gulen.kommune.no

Lindy Kristin Andersen, kontaktperson
Tlf. 94 50 67 95
E-post: lindy.kristin.andersen@gulen.kommune.no

Ina Austgulen, kontaktperson
Tlf. 40 91 34 84
E-post: ina.austgulen@gulen.kommune.no

Thea Halsvik, kontaktperson (vikar for Ina Austgulen til 4.01.2021)
E-post: thea.malen.haugsdal.halsvik@gulen.kommune.no

Opningstider:

Måndag til fredag kl. 09-15

Barneverntenesta jobbar i hovudsak der barnet er- difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møter på førehand.

Besøksadresse:
Fensfjordvegen 621,
5986 Hosteland

Postadresse:
Barneverntenesta i Gulen og Masfjorden,
Postboks 7,
5987 Hosteland

I akuttsituasjonar utanom opningstid:
Politi: 02800 (Politiet kan også fatta eigne vedtak i akuttsituasjonar)
Legevakt: 116 117
Alarmtelefonen for born og unge, telefonnummer 116 111, (gratis og opent heile døgnet)

NAV Fensfjorden

Kontaktinformasjon NAV Fensfjorden

Postadresse: NAV Fensfjorden, Fensfjordvegen 615 H0301
Besøksadresse: NAV Fensfjorden, Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 3. etasje, 5986 Hosteland

Kontakt NAV: Telefon 55 55 33 33 / www.nav.no via ditt nav

Opningstider ved NAV Fensfjorden:

  • Austrheim:  kl. 10 - 1400 torsdag, Adresse: Sætremarka 2, 5943 Austrheim
  • Fedje:  kl. 09 - 12.30 tysdag i partallsveker, Adresse: Stormarkvegen 49, 5947 Fedje
  • Gulen:  kl. 10 - 14.00 tysdag, Adresse: Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik
  • Masfjorden:  kl. 10 - 14.00 tirsdag, Adresse: Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 3. etasje, 5986 Hosteland
  • Modalen:  kl. 10 - 14.00 torsdag i partallsveker, Adresse: Mo 3, 5732 Modalen  

Du kan gjere avtale med oss utanom desse opningstidene, ring oss på 55 55 33 33 eller skriv til oss via www.nav.no.
Du kan og kontakte sørvis-torget i kommunen.
www.nav.no er ope heile døgnet!

Folkebiblioteket

Kontaktinformasjon for folkebiblioteket

Felles telefonnummer: 56 16 61 20
Felles e-post:

folkebibl@masfjorden.kommune.no
Biblioteksjef Kjellaug Bolset Strand - e-post'

Hovudbiblioteket:

Adresse hovudbibliotek :
Fensfjordvegen 474, 5986 Hosteland
Telefon: 56 16 64 22.
Opningstider: Tysdag: 13.00 – 19.00
Kontortid: Onsdag og fredag frå kl. 11.00

Matre filial:

Telefon: 56 16 61 60 - Faks: 56 16 61 51 -
Opningstider: Torsdag: 12.30 – 18.30 - E-post

Sandnes filial:

Telefon: 56 16 63 70 - E-post
Opningstider: Mandag: 13.00 - 19.00
Filialstyrar Sandnes filial: Bjørg Kvingedal

Flyktningtenesta

Kontaktinformasjon flyktningtenesta:

Kristoffer Andre Grindheim
E-post : kristofferandre.grindheim@masfjorden.kommune.no
Mobil: 409 17 599 / 995 71 632

Sissel Hindenes
E-post : Sissel.Hindenes@masfjorden.kommune.no
Mobil: 409 10 076

Feietenesta

Kontaktinformasjon for feietenesta

Morten Flaterås, feiar - tlf. 56166200

Kristian S. Kvinge, feiar - tlf. 56166200

Felles e-post til feietenesta:

post@masfjorden.kommune.no

Gulen og Masfjorden Utvikling

Kontaktinformasjon for Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Ragnhild Undertun, dagleg leiar,
Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra,
e-postadresse; ragnhild@gmu.no
Mobiltefon: 90142025
Heimeside: www.gmu.no


Sist oppdatert: 28.01.2020
Publisert: 27.11.2018