HjemKontaktinformasjonTilsette i ytre einingar

Tilsette i ytre einingar

Helse, pleie og omsorg

Kontaktinformasjon for hjelpemiddel

Hjelpemiddelansvarleg;


For reprasjonar kan Steinar Stall kontaktast på tlf. 93438493

Dersom ein har behov for akutte reparasjonar frå NAV:
NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, på dagtid tlf. 40702812 - kveldstid tlf. 99202355

Kontaktinformasjon for forvaltningskontoret helse og omsorg

Kontoret er ope frå 08:00 - 15:30  Tlf. nr : 56166560  

Adresse: Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 5986 Hosteland

Elin Kjersti Eikemo, leiar for forvaltning helse og omsorg

Ragnhild Skuggedal, konsulent

Kontaktinformasjon for heimetenestene

Hildegunn Bjånes, leiar 
Heimetenesta i Indrefjorden:
Tlf. 56166138 / 

Siri Kratzmeier, ass. leiar
Heimetenesta Nordbygda
Tlf: 56166566 /41617507

Silje Totland, ass. leiar
Heimetenesta på Sørsida
Tlf. 56166275 /48295935

Kontaktinformasjon for Masfjorden helsestasjon

Måndag til fredag: klokka 08.00 - 15.00.

Helsestasjonen heldt til på Masfjorden legekontor i Fensfjordbygget.

Besøksadresse:
Fensfjordvegen 615,
5986 Hosteland

Telefon ekspedisjon: 56166300

  • Helsestasjonen brukar helsenorge.no til å kommunisere med brukarane. Dette er ein enkel og sikker måte å kommunisere på.
  • Via helsenorge.no kan du be om timeavtalar, avbestille avtalar og sende meldingar på ein trygg og enkel måte. Her finn du også mykje nyttig informasjon om helse og innhaldet i tenestene.
  • Du loggar deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som til dømes bank-id. Bruk gjerne appen.
  • Dersom du ikkje ynskjer å benytte helsenorge.no, kan du ta kontakt med helsesjukepleiarane på e-post eller telefon måndag - fredag 08:00 – 15.00.

Tilsette

Laila Mjånes, leiande helsesjukepleiar
Kontakt: 56166314 / 484 80 646
laila.mjanes@masfjorden.kommune.no

( Anne Hilde Haveland, psykiatrisk sjukepleiar (for tida i permisjon) 
Kontakt: 56166313 / 966 25 014
anne.hilde.haveland@masfjorden.kommune.no )

Benedicte Helen Landro Bjørndal (vikar for Anne Hilde)
(Konstituert helsesjukepleiar under helsesjukepleieutdanning)
Kontakt: 56166313 / 966 25 014
benedikte.helen.bjorndal@masfjorden.kommune.no

Sylvia Helland Alver, jordmor (tilsett 20 % i Masfjorden og Gulen. Er tilstades på helsestasjonen i Masfjorden på onsdagar)
Kontakt legekontoret for bestilling av timar, telefon: 56166300.Kontaktinformasjon for kommunefysioterapeuten

Trenings- og kontorlokale er lokalisert i kjellaren på Masfjorden sjukeheim på Hosteland,
Hostelandslia 15,
5986 Hosteland.

Kommunefysioterapeut Lene Reigstad Danielsen
Telefon: 56166503 / 47466356

e-post: fysioterapeut@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Masfjorden legekontor

Leiar for helseavdelinga: Ida Eide 
Helsesekretær: Trude Fykse og Bioingenør: Anne Kari Mjanger 
Leger: Kommuneoverlege Marita Terese Bru og Rolf M Sleire (ansvar for sjukeheim, og kan gje offshoreattestar) 
På legekontoret har me turnuslege to ganger i året, i ein 6.månaders periode om gangen. Me har og medisinstudentar to gangar i året, på 6.veker kvar - ein gong på vår og haust. 

Opningstider : Måndag - fredag kl.09:00 - 15:00.
(I denne tida er legekontoret lokal legevakt.)

Post- og besøksadresse :
Fensfjordvegen 615,
5986 Hosteland.

Telefon : 56 16 63 00
Ringer du utanom opningstid, vil du automatisk verte sett over til Nordhordland legevakt dersom du ynskjer det.

Telefon legevakt : 116 117

e-postadresse : masfjorden.legekontor@masfjorden.kommune.no

Hugs: Ikkje send personsensitive opplysningar på e-post

Kontaktinformasjon for sjukeheimen

Resepsjon - tlf. 56166500
Ragnhild Skuggedal
Maria Antonia Romarheim - torsdag og fredag

Leiing pleie- og demensavdeling
Aud Berit Sleire, leiar - tlf 56166500

Kjøkkenet
Line Krokås Birkeland, fagleiar - tlf. 56166542

Vaskeri og reinhald
Heidi-Elin K. Andvik,fagleiar, - tlf. 56166547

Kontaktinformasjon psykisk helse

Besøksadresse:
Fensfjordvegen 615, 2. etg.
5986 Hosteland

Postadresse:
Fensfjordvegen 615,
5986  Hosteland.

Monica Rongved, spesialsjukepleiar
mobil - 408 01 647
monica.rongved@masfjorden.kommune.no

Maria Halland Eide, sjukepleier
mobil - 453 27 191
maria.halland@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon ressurssjukepleiarar

Ressurssjukepleiarar er Ingrid Skuggedal og Gunn Andås

Brukarar og pårørande kan ta kontakt med desse via heimetenesta i den delen av kommunen brukaren bur i :

Heimetenesta i Indrefjorden :
Tlf. 56166138 /41614508

Heimetenesta i Nordbygda : 
Tlf: 56166566 /41617507

Heimetenesta på Sørsida :
Tlf. 56166275 /48295935

Kontaktinformasjon for MBA:

Ernestas Janciauskas, leiar 
mobil: 99879710 

Undervisning og oppvekst

Kontaktinformasjon for Indre Masfjorden barnehage

Besøks- og postadresse:
Matre 9, 5984 Matredal
Telefon : 56 16 61 30

E-post : indremasfjorden.bh@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :
Styrar: Grethe Brekken Oppedal

E-post: grethe.brekken.oppedal@masfjorden.kommune.no 

Kontaktinformasjon for Nordbygda barnehage

Besøks- og postadresse :
Fensfjordvegen 488, 5986 Hosteland

Telefon: 56 16 64 31

E-post: nordbygda.bh@masfjorden.kommune.no

Styrar i Nordbygda barnehage er frå 1.11.2023: 
Maja Aven Dahle 
maja.a.dahle@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for Sandnes barnehage

Post- og besøksadresse:
Sandnes barnehage,
Sandnesstykket 1
5981 Masfjordnes

Telefon:
Kontor : 56 16 61 00
Sønnavind : 40 92 47 95
Blesten: 40 92 47 94
Nordavind : 40 92 47 97

E-post: sandnes.bh@masfjorden.kommune.no

Styrar Åshild Skuggedal
E-post : ashild.skuggedal@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Matre skule

Post- og besøksadresse :
Matre 6
5984 Matredal

Telefon : 56 16 61 50
E-post : matre.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :
Tone Hatlem, rektor
Tlf: 56166152
E-post : tone.hatlem@masfjorden.kommune.no
Liv Brekke, undervisningsinspektør
E-post : liv.brekken@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Nordbygda skule

Post- og besøksadresse:
Fensfjordvegen 494,
5986 Hosteland
Telefon : 56 16 64 00

E-postadresse: nordbygda.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette:
Geir Follesø, rektor
E-postadresse: geir.folleso@masfjorden.kommune.no
Anita Hjartholm, undervisningsinspektør
E-postadresse: anita.hjartholm@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Sandnes skule

Heimeside (www.sandnesskule.no)

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2634
5981 Masfjordnes
Telefon : 56 16 63 60
E-post: sandnes.sk@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon tilsette :

Renée Kårtveit, rektor
E-post : renee.kartveit@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Matre SFO

Post- og besøksadresse :
Matre 6
5984 Matredal

Telefon : 56 16 61 50

Kontaktinformasjon tilsette :
Tone Hatlem, leiar SFO
Tlf: 56166152
E-post : tone.hatlem@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Nordbygda SFO

Post- og besøksadresse:
Fensfjordvegen 474, 5986 Hosteland

Telefon : 945 06 945

Kontaktinformasjon tilsette :
Linda Iren Hansson, leiar SFO

E-post: linda.hansson@masfjorden.kommune.no 

Kontaktinformasjon Sandnes SFO

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2634
5981 Masfjordnes

Telefon : 56 16 63 60

Kontaktinformasjon tilsette :
Margrethe Nordland, leiar SFO
E-post : margrethe.nordland@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon for vaksenopplæringa

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar - tlf. 56166241 eller 45376315
rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no

eller Masfjorden kommune tlf. 56166200

Kontaktinformasjon Masfjorden kulturskule

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Telefon : 56166246
Mobil: 97061230
E-post : kulturskulen@masfjorden.kommune.no

Rektor: Frank Kvinge
E-post : frank.kvinge@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Masfjorden idrettsskule

Post- og besøksadresse:
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes

Jon Torstein Bakken, idrettsskuleleiar / instruktør
E-post : jon.torstein.bakken@masfjorden.kommune.no

tlf. 90 07 01 05

Barnevernstenesta

Kontaktinformasjon for barneverntenesta i Gulen og Masfjorden

Telefon: 57 78 20 60 (måndag til fredag kl. 09-15)

Tilsette i barneverntenesta:

Jane Hesjedal, einingsleiar  
Tlf. 57782061, mobil nr. 45330473
E-post: jane.hesjedal@gulen.kommune.no

Ann Helen Engesæter, kontaktperson
Mobil nr. 94819697
E-post: ann.helen.engesaeter@gulen.kommune.no

Kristian Lillestøl, kontaktperson
Mobil nr. 40913484
E-post: kristian.lillestol@gulen.kommune.no

Beate Hjartholm Solheim, kontormedarbeidar
Mobil nr. 45374407
E-post: beate.hjartholm.solheim@gulen.kommune.no

Emilie Tyborgnes, kontaktperson
Mobil nr. 94506795
E-post: emile.francesca.tyborgnes@gulen.kommune.no

Andrine Sleire Tistel
Mobil nr. 95038527
Epost: andrine.sleire.tistel@gulen.kommune.no

Opningstider:

Måndag til fredag kl. 09-15

Barneverntenesta jobbar i hovudsak der barnet er- difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møter på førehand.

Besøksadresse:
Fensfjordvegen 621,
5986 Hosteland

Postadresse:
Barneverntenesta i Gulen og Masfjorden,
Postboks 7,
5987 Hosteland

I akuttsituasjonar utanom opningstid:
Politi: 02800 (Politiet kan også fatta eigne vedtak i akuttsituasjonar)
Legevakt: 116117
Alarmtelefonen for born og unge, telefonnummer 116111, (gratis og opent heile døgnet)

NAV Fensfjorden

Kontaktinformasjon NAV Fensfjorden

Postadresse: NAV Fensfjorden, Fensfjordvegen 615, 5986 Hosteland
Besøksadresse: NAV Fensfjorden, Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 3. etasje, 5986 Hosteland

Dersom du vil ha ein samtale med saksbehandlar i NAV, kan dette skje etter avtale. Du kan laga slik avtale gjennom Ditt NAV, eller per telefon 55 55 33 33.

Opningstider ved NAV Fensfjorden:
Hosteland: kl. 10 - 12 tysdag og torsdag, Adresse: Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 3. etasje, 5986 Hosteland

Folkebiblioteket

Kontaktinformasjon for folkebiblioteket

Felles telefonnummer: 56166120 - Felles e-post: folkebibl@masfjorden.kommune.no

Andrea Horgen Kvinge, bibliotekssjef. 

Hovudbiblioteket:

Adresse hovudbibliotek :
Fensfjordvegen 474, 5986 Hosteland
Telefon: 56166422
Opningstider: Tysdag: 13.00 - 19.00
Kontortid: Onsdag og fredag frå kl. 11.00

Matre filial:

Telefon: 56166160 - Faks: 56166151
Opningstider: Torsdag: 12.30 - 18.30 

Sandnes filial:

Telefon: 56166370
Opningstider: Mandag: 13.00 - 19.00
Filialstyrar Sandnes filial: Signe Marit Krossøy

Feietenesta

Kontaktinformasjon for feietenesta

Kristian S. Kvinge, feiar - tlf. 56166200

Viviann Mjelstad, feiar

Felles e-post til feietenesta:

post@masfjorden.kommune.no

Gulen og Masfjorden Utvikling

Kontaktinformasjon for Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Ragnhild Undertun, dagleg leiar,
Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra,
e-postadresse; ragnhild@gmu.no
Mobiltefon: 90142025
Heimeside: www.gmu.no


Sist oppdatert: 08.01.2024
Publisert: 27.11.2018